JEFF TALKS
SO? - Sevince Bayrak, Oral Göktaş

SO?, 2007’de Sevince Bayrak ve Oral Göktaş tarafından İstanbul’da kuruldu. MOMA/PS1 ve İstanbul Modern tarafından düzenlenen Yeni Mimarlık Programı için tasarladıkları “Göğe Bakma Durağı” 2013’te İstanbul Modern’in bahçesinde; Royal Academy of Arts ve Turkishceramics için tasarladıkları “Beklenmedik Tepe” ise 2015’te Londra’da uygulandı. Aynı yıl tasarladıkları “Kayıp Bariyer” MAXXI’de sergilendi ve müzenin kalıcı mimarlık koleksiyonuna katıldı. Şu aralar, Beylikdüzü’nde bir kültür merkezinin tasarımı ve İstanbul depremi sonrası geçici barınma konusu ile uğraşıyorlar. Geçici ve kalıcı kamusal yapılar, SO?’nun başlıca tasarım ve araştırma konuları arasında.

“Jeff Talks: SO? - Sevince Bayrak, Oral Göktaş”, 3 Mart 2018’de Studio-X Istanbul’da gerçekleşti. Sevince ve Oral, Şili’deki çalışma deneyiminin işleri üzerindeki etkisini ve “Göğe Bakma Durağı” ile başlayan sanat mimarlık arakesitindeki üretimlerini farklı ölçekteki proje örnekleriyle anlattılar.

SO?, “Göğe Bakma Durağı”, 2013
SO?, Beylikdüzü’nde kültür merkezi, 2018

Video Türkçe ve süresi 40:00

Günün keki yer fıstığı ezmeli ve çikolatalıydı.

Jeff Talks, Manifold, mimarlık, Oral Göktaş, Sevince Bayrak, SO?, video