JEFF TALKS
Engin Ayaz,
Kerem Alper
– ATÖLYE
Video Türkçe, süresi 53:00

“Jeff Talks: Engin Ayaz, Kerem Alper - ATÖLYE,” 18 Mayıs 2019 tarihinde Studio-X Istanbul’da gerçekleşti. Engin ve Kerem sunuma, yüksek lisans eğitimlerinden önce güney yarımkürede yaptıkları altı aylık bir yolculuğu anlatarak başlıyor. Yolculuğu mümkün kılan üç şeyin — merak, “az kaynakla ne kadar uzağa gidebiliriz?” sorusu ve insanlarla bağ kurma arzusunun— ATÖLYE’nin de temelinde yer aldığını düşünüyorlar. Uzun vadeli düşünmek, hızlı büyümemenin önemi ve öğrenmeye sürekli devam eden bir organizasyon tasarlamak ise ATÖLYE’yi anlattıkları bölümün ana hatlarını oluşturuyor.

Engin Ayaz, mimari tasarım ve mühendislik diplomalarına sahip (Stanford University) sistem odaklı düşünme, sürdürülebilirlik ve etkileşim tasarımı alanlarında deneyimli disiplinlerötesi bir tasarımcı. Kurucu ortağı olduğu ATÖLYE’de tasarım projelerini yürütüyor ve Stüdyo’nun tasarım kültürünü zenginleştirmek için çalışıyor.

Kerem Alper, matematik, çevre bilimleri ve disiplinlerarası tasarım (Wesleyan University, Stanford University) diplomalarına sahip deneyimli bir sosyal girişimci, sistem tasarımcısı ve stratejist. 2014’te British Council tarafından Genç Yaratıcı Girişimci ödülüne layık görülen Kerem, kurucu ortağı olduğu ATÖLYE’de iş geliştirme ve stratejiden sorumlu.

Günün keki hurmalı yulaflı ve vegandı.

ATÖLYE, Engin Ayaz, Jeff Talks, Kerem Alper, Manifold, video